A la pregunta formulada per l’OCM Sabadell:

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/13

http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/13/pgmos.pdf

  • La resposta que ens ha donat l’ajuntament es aquesta
Benvolgut,
 
En relació a la vostra petició, efectuada per escrit presentat al registre central de l’Ajuntament (CEN2015006585) en data 5 de març de 2015, us informem que l’enllaç existent a la pàgina web municipal en relació als plànols d’ordenació del Text refós del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (octubre de 2000) fa referència a un aplicatiu consultor amb la informació normativa gràfica de la qualificació urbanística de la ciutat (http://ca.sabadell.cat/websajsab/pgmos/urbanpdf.htm).
 
Nogensmenys, si el que voleu es consultar els plànols normatius del propi Pla general ho podeu fer mitjançan la web de registre de Planejament que dóna servei la Generalitat de Catalunya mitjançant l’enllaç següent:
  • Després de considerar que: El enllaç no està solucionat, si cliques rebota i no apareix la informació desitjada, per tant aquesta resposta no s’ha contestat satisfactoriament.

 Aquesta consulta es tornarà a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens dona una resposta satisfactoria.