Després d’haver formulat la seguent consulta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/11/aigua.pdf

Disponible a: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver rebut la seguent resposta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver considerat que:

La resposta que ens dona l’ajuntament és contradictoria i confusa, ja que diu que no s’ha fet cap estudi concret però en canvi diu que s’han analitzat mostres d’aigues residuals i a més diu que s’ha contractat un estudi ecològic del riu Ripoll, però no diu quines tasques concretes s’han fet ni ens detalla quan a costat cadascuna d’aquestes tasques, per altra banda la informació que ens dona no l’ha penjat públicament a la web i a més diu que tret de l’estudi ecològic del riu Ripoll la resta d’informació no es pot penjar sense aclarar el perque ni concretar quina llei ho impideix

Varem considerar que aquesta consulta s’havia de tornar a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens donava una resposta satisfactoria.

Pregunta replantejada: http://www.ocmsabadell.cat/e/14

La consulta es va tramitar el 3 de Setembre de 2015 i després de més de 3 mesos seguim sense resposta, esperem que l’Ajuntament no trigui a contestar.