El Govern Municipal de Sabadell ha engegat el procés per tal de portar a terme una “Auditoria Ciutadana”


La seva finalitat és el de dur a terme una diagnosi participativa de la ciutat i incorporar les propostes de canvi que en resultin en els procediments polítics i tècnics de l’administració municipal per tal de millorar el treball i la gestió pública.

Entre els agents que participaran es troba l’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell amb dos representants en la Comissió de Seguiment de l’Auditoria. Les tasques d’aquesta comissió són les de vetllar pel bon funcionament i transparència del procés validant les seves accions i sense deixar d’aportar allò que creguem convenient posar en dubte i demanar explicacions sobre qualsevol dels temes que tracti l’equip tècnic.

Aquestes tasques, les de posar en dubte, demanar explicacions i afegir transparència i publicitat als processos, defineixen plenament el què deu ser un Observatori Ciutadà.

Com a observatori és la nostra obligació retre informació sobre tota la nostra activitat, i és la nostra intenció fer-ho des d’aquest bloc on publicarem puntualment tot el nostre treball dintre de l’Auditoria Ciutadana promoguda pel Govern Municipal de Sabadell.