La assemblea té lloc al local de Corrent Roig el dia 17 de desembre a les 6 de la tarda, hi participen Fofo Espinola, Pedro Nicomedes, Joan Ribas, Feliu Madaula, Francisco Rosas, Marc Pérez i Pepe.

 

Es parla sobre la nostra participació en la comissió de seguiment de la auditoria ciutadana. S’accepta de participar-hi amb la idea de reclamar major participació ciutadana, una millora en els processos de gestió municipal per que siguin més transparents.

Es decideix que hi haurà un grup de persones fent el seguiment de la Comissió de Seguiment. Aquestes en principi seran Fofo Espinola Francisco Rosas i Marc Pérez i que en la Comissió de Seguiment en la que el ajuntament ens convida a participar hi participaran dues persones com a portaveus, aquestes en principi seran Fofo Espinola i Marc Pérez però que aquestes poden rotar segons la disponibilitat o fins i tot poden ser altres persones que més endavant ocupin aqust lloc.

 

Es comenten els tràmits que s’han fet fins ara. El OCM ja disposa de Nif i està inscrit al registre d’entitats de Sabadell però encara s’està a la espera que ens arribi la confirmació que ja hem estat incorporats a aquest i que tot el que hem presentat per adherir-nos és correcte.

 

Es comenta com es troba el tema del Pacte Social Contra la Corrupció impulsat des de el Parlament Ciutadà i en el que el OCM de Sabadell hi està adherit i en el qual alguns membres hi han participat de forma activa. Aquest ha estat signat per gairebé tots els grups polítics del Parlament de Catalunya a Excepció del PP. Es planteja la possibilitat de dur-lo més endavant a l’Ajuntament de Sabadell per que s’aprovi en el ple municipal, es considera que un bon moment pot ser en el mes de Maig, quan l’informe de la Auditoria Ciutadana es presenti públicament