El que podeu veure més amunt és la resposta que hem rebut per part del Síndic de Greuges de Sabadell. El motiu és la manca de resposta per part de l’ajuntament en una consulta que diu el seguent:

El 7 de maig d’enguany vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l’Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert l’estacionament regulat per control horari de l’espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l’altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Aquí podeu veure l’original publicat al OCM Sabadell www.ocmsabadell.cat

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry

Esperem que en un futur la trandparència de l’Ajuntament de Sabadell millori i no haver de recorre a altres instàncies per demanar més transparència