Es convoca reunió ordinària de l’Assemblea General de Socis de l’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Dia: divendres 20 de gener de 2017
Hora: 19h
Lloc: Sala 4 del Centre Cívic Can Balsach

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si és el cas, de l’acta de la reunió anterior.
 2. Informe de la feina feta i estat de les consultes actives i pendents.
 3. Relació amb diverses entitats i accions amigues
  • Observatori Ciutadà Contra la Corrupció
  • l’Auditoria de Sabadell
  • Plataforma 4C
 4. Front municipalista contra el deute i les retallades, discutir si hi volem adherir-nos.
 5. Torn obert de paraules

Fofo Espínola del Amo
President

PS1: s’adjunta l’esborrany de l’acta de la reunió anterior.

PS2: Es recorda que segons el nostre estatut l’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de  persones associades presents o representades i que el 5 % dels socis poden  sol·licitar la inclusió en l’ordre  del dia d’un  o més assumptes per tractar fins  abans  d’iniciar  la  reunió.

PS3: Aquí podeu trobar informació sobre el Front municipalista contra el deute i les retallades.

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Se-presenta-el-Manifiesto-de
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Nace-la-Red-Municipalista-contra
https://www.scribd.com/document/328135490/Manifiesto-de-Oviedo#from_embed