Manifest de la Plataforma

Per la sobirania econòmica, pels drets socials i ambientals

El passat 10 de febrer, les entitats ciutadanes i moviments socials sota-signants vam constituir la plataforma STOP TTIP Sabadell.  STOP TTIP Sabadell denuncia aquest tractat per que les entitats i la ciutadania que ens hi adherim posem les persones, els drets socials, el medi ambient i la democràcia per damunt dels interessos de les corporacions multinacionals.

TTIP son les  sigles en anglès del Transatlantic Trade and Investment Partnership , és a dir, del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions. Aquest tractat s’està negociant en secret entre La Comissió Europea i el govern dels EUA, amb la participació directa de les principals empreses multinacionals europees i dels EUA. A més, s’està negociant sense cap mandat democràtic per part dels pobles i sense coneixement dels ciutadans, dels diputats ni dels Parlaments. 
 
Fent un ús espuri del mot “llibertat” els qui negocien el TTIP pretenen desregular totalment la circulació de mercaderies i capitals entre ambdues ribes de l’Atlàntic. Com que les barreres aranzelàries són ja molt baixes, els objectius actuals de les negociacions buscan eliminar les barreres que suposen les reglamentacions europees en matèria de drets socials, de protecció del medi ambient, de protecció de la salut alimentària i contra el caràcter públic dels serveis ( educació i salut). D’altra banda pretenen aplicar als EUA l’actual llibertat sense límits que impera en el món financer a la Unió Europea. L’objectiu general, doncs es la desregulació total de l’economia a ambdues ribes de l’Atlàntic.

Si aquest tractat arribés a ser aprovat i aplicat, comportaria l’eliminació de la poca legislació que garanteix els drets laborals que queda al nostre país; es permetria comercialitzar productes considerats tòxics a Europa; liberalitzaria l’ús dels transgènics; obriria les portes a una nova ofensiva de privatització dels serveis públics, i suposaria un nou i gravíssim atac als drets socials i laborals i a la democràcia.
 
D’altra banda, el TTIP atemptaria greument contra la nostra sobirania a través de  l’anomenat mecanisme de solució de diferencies entre l’Estat i l’Inversor (ISDS) que permetria als inversors denunciar els estats quan considerin unilateralment que alguna de les seves decisions sobiranes afecten negativament els seus interessos. Aquestes diferències es jutjarien en instàncies externes als tribunals nacionals.

Un altre atemptat a la sobirania del nostre poble seria la creació d’un anomenat Consell de Cooperació Reguladora que significaria l’adopció de mesures d’harmonització de les regulacions de la producció que acabaria amb les conquestes socials i ambientals que han costat decennis de lluita a Europa. La projectada nova regulació dels “drets de protecció intel·lectual” podria posar en perill drets humans com la salut, l’educació, la cultura i la llibertat d’expressió.
 
Per tot això la plataforma STOP TTIP Sabadell s’adhereix a la campanya europea contra aquest tractat i fa seves les reivindicacions d’aquestes campanyes.

En conseqüència, STOP TTIP Sabadell reclama que:

  1.  L’Ajuntament declari la ciutat de Sabadell com a ciutat lliure del TTIP.
  2. La Comissió Europea i el govern dels EUA facin públiques les negociacions i respectin el dret de la ciutadania a la informació.
  3. Els partits polítics actuïn amb total transparència, que informin la població i es sotmetin a un debat ampli que permeti la lliure decisió a la ciutadania.
  4. La Comissió Europea i el govern dels EUA abandonin les negociacions.
  5. La decisió sobre aquests tractats l’adopti el poble a través d’un referèndum vinculant. El poble, l’únic sobirà, té dret a decidir.

Sabadell, Vallès Occidental

Manifest extret de la pàgina  http://stopttipsabadell.org/quant-a/

Si vols signar contrta el TTIP pots fer-ho en el seguent enllaç: https://stop-ttip.org/