Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Categoria

Info interna

La consulta sense resposta sobre el Vapor Turull serà estudiada pel síndic de Greuges de Sabadell

El que podeu veure més amunt és la resposta que hem rebut per part del Síndic de Greuges de Sabadell. El motiu és la manca de resposta per part de l’ajuntament en una consulta que diu el seguent:

El 7 de maig d’enguany vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l’Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert l’estacionament regulat per control horari de l’espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l’altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Aquí podeu veure l’original publicat al OCM Sabadell www.ocmsabadell.cat

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry

Esperem que en un futur la trandparència de l’Ajuntament de Sabadell millori i no haver de recorre a altres instàncies per demanar més transparència

Zona Blava a Sabadell

Tenim moltes dubtes sobre definició de zona blava a  Sabadell així com sobre l’execució del procediment sancionador associat.


Hi ha parcs a Sabadell que l’Ajuntament ha senyalitzat com a zona blava però segons l’ordenança municipal (article 38.1) la zona blava només pot establir-se en vies urbanes, mai en parcs.

Això és el que es pot observar a la zona del Vapor Turull on segons el PGMOS és un espai qualificat com a plaça urbana. No és una via urbana però l’han pintat i senyalitzat com a zona blava.

Vam fer una pregunta29020.aa zona blava vapor turull 50% a l’Ajuntament sobre aquest fet el 7 de maig. Ha passat més d’un més i encara no tenim constància de que ni l’hagin llegit. Crec que d’aquí a poc haurem de fer dues denúncies. Una per incompliment de procediment administratiu respecte a la nostra demanda i una altra per evidenciar la contradicció urbanística i la il·legalitat de la zona blava.

 

Esborrany de l’assamblea de socis del 17 de dessembre del 2015

La assemblea té lloc al local de Corrent Roig el dia 17 de desembre a les 6 de la tarda, hi participen Fofo Espinola, Pedro Nicomedes, Joan Ribas, Feliu Madaula, Francisco Rosas, Marc Pérez i Pepe.

 

Es parla sobre la nostra participació en la comissió de seguiment de la auditoria ciutadana. S’accepta de participar-hi amb la idea de reclamar major participació ciutadana, una millora en els processos de gestió municipal per que siguin més transparents.

Es decideix que hi haurà un grup de persones fent el seguiment de la Comissió de Seguiment. Aquestes en principi seran Fofo Espinola Francisco Rosas i Marc Pérez i que en la Comissió de Seguiment en la que el ajuntament ens convida a participar hi participaran dues persones com a portaveus, aquestes en principi seran Fofo Espinola i Marc Pérez però que aquestes poden rotar segons la disponibilitat o fins i tot poden ser altres persones que més endavant ocupin aqust lloc.

 

Es comenten els tràmits que s’han fet fins ara. El OCM ja disposa de Nif i està inscrit al registre d’entitats de Sabadell però encara s’està a la espera que ens arribi la confirmació que ja hem estat incorporats a aquest i que tot el que hem presentat per adherir-nos és correcte.

 

Es comenta com es troba el tema del Pacte Social Contra la Corrupció impulsat des de el Parlament Ciutadà i en el que el OCM de Sabadell hi està adherit i en el qual alguns membres hi han participat de forma activa. Aquest ha estat signat per gairebé tots els grups polítics del Parlament de Catalunya a Excepció del PP. Es planteja la possibilitat de dur-lo més endavant a l’Ajuntament de Sabadell per que s’aprovi en el ple municipal, es considera que un bon moment pot ser en el mes de Maig, quan l’informe de la Auditoria Ciutadana es presenti públicament

Preguntes sobre la contractació de Smatsa

Aquestes són les preguntes que s’han formulat a l’Ajuntament per part de PACD Sabadell sobre l’última contractació de SMAT.SA

En exercici del dret de petició que reconeix la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica
4/2001, de 12 de novembre, que el regula,
Com a Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd), persona jurídica
legalment constituïda, amb domicili social i a efectes de notificació indicats a dalt,
Us relacionem la informació que us demanem en referència a SMATSA i que els tècnics ens
podrien proporcionar sobre l’últim contracte amb l’ajuntament
1. Clàusules administratives
2. Plec de condicions
3. Acta d’adjudicació
4. Informe tècnic i de l’interventor
5. Contracte
6. La formula de revisió de preus
7. Els informes anuals de gestió.
També us demanem qualsevol altre document que creieu adient per tal d’obtenir/deduir les
següents informacions
1. Interessos abusius
2. Valoració de l’empresa
3. Comissions
4. En quines condicions es presta el servei
5. Volum de contractació, el volum de facturació, que és segons contracte i el que és
fora contracte i a quines partides o aplicacions pressupostàries s’imputen
6. Si de la contractació se’n va donar coneixement a l’òrgan pertinent de
l’administració
7. el volum de facturació, que és segons contracte i que és fora contracte i a quines
partides o aplicacions pressupostàries s’imputen.
8. Imports de patrocini i on es comptabilitzen.
Moltes gràcies per el vostre temps i disposició.

Si voleu veure la consulta està publicada al OCM Sabadell en el seguent enllaç: http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/25

28141 preguntes a l’Ajuntament sobre VIMUSA

El 23 de juny de 2015 vam preguntar a l’ajuntament sobre VIMUSA

  • Quins serveis i encomanes ha contractat l’ajuntament de Sabadell a l’empresa Habitatges Municipals de Sabadell SA (HMS)?
  • Quins serveis i encomanes ha contractat l’ajuntament de Sabadell a l’empresa SBD Creixent SA. (SBDC)?
  • Quin deute ha generat l’Ajuntament de Sabadell a HMS i SBDC? Hi ha planificat un calendari de pagaments?

Aquí es pot consultar el document

i, a data d’avui 7 d’agost, encara no ens ha contestat.

28140 Denúncia al Jutjat sobre SMATSA

Vam denunciar el silenci del cap de secció responsable del servei de neteja pública i de la gestió de residus de l’Ajunyament sobre les nostres peticions sobre SMATSA en un escrit dirigit al Jutjat de Guàrdia de Sabadell el 29 d’abril de 2015 que va emetre un auto d’arxivament l’1 de juny.

Els documents són:

Observem que l’auto d’arxivament és l’estàndard i que l’única referència que identifica o fa referència a la nostra denúncia de fets és el número de procediment de prèvies.

Suposem que la Jutge de reforç té molta feina, però semblaria que ni s’ha llegit la nostra denúncia de fets o bé no n’ha reflexionat massa. És el que tenim.

Considerem que l’auto d’arxivament està poc raonat i basat però la nostra estructura de personal i recursos materials com a OCM no ens permet recórrer’l.

Ressenya de la trobada amb l’Ajuntament de Sabadell

El passat dimarts 28 de juliol l’OCM Sabadell es va reunir amb l’ajuntament de Sabadell, concretament amb el regidor de transparència Xavier Guerrero i la regidora de participació Gloria Rubio.

Va ser una primera presa de contacte en la que es va abordar la transparència de l’ajuntament i la possibilitat de impulsar una Auditoria Ciutadana.

Valorem positivament aquesta reunió, ja que per una banda des de el consistori municipal es va mostrar la voluntat de treballar per millorar el nivell de transparència de l’ajuntament. També es va tractar la necessitat d’adaptar-se als requisits de la nova llei catalana de transparència. Per altra banda es va abordar el tema de una auditoria ciutadana, sense concretar res per part de l’ajuntament es va mostrar la voluntat de estudiar aquesta possibilitat.

Es va acordar tornar a veure’ns a finals de Setembre per seguir treballant junts per millorar la transparència i la participació ciutadana

En general estem bastant satisfets de aquesta primera presa de contacte i esperem que amb el canvi al consistori municipal, governat per La Crida per Sabadell i Esquerra Republicana per Catalunya la relació entre la ciutadania i el consistori municipal sigui més propera i fluida

Reunió amb l’ajuntament

Properament tindrem una reunió amb l’ajuntament per tractar les nostres peticions sobre transparència i participació ciutadana. Moltes d’elles es troben en el diagnòstic de transparència que podeu trobar en aquest enllaç: https://ocmsabadell.wordpress.com/2015/06/03/diagnostic-de-transparencia-de-l-ajuntament-de-sabadell/

El nostres companys de Auditoria Badalona ja s’han reunit amb el govern i aquí podeu trobar un document en el que s’explica com va anar la reunió: https://auditoriabdn.wordpress.com/2015/07/11/auditoria-ciutadana-del-deute-de-badalona-es-reuneix-amb-el-nou-regidor-dhisenda-com-a-primer-pas-per-encetar-una-auditoria-ciutadana-a-badalona/

Contractació del Bosc de Can Deu

Avui hem entregat la instancia que demana informació sobre el pla d’ocupació del bosc de Can Deu, esperem que l’ajuntament ens respongui de forma pertinent com més aviat millor.

Aqui teniu l’enllaç a la consulta feta a l’OCM Sabadell: http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/16

Bloc a WordPress.com.

Up ↑