Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Categoria

Any 2016

Consultes iniciades l’any 2016

La consulta sense resposta sobre el Vapor Turull serà estudiada pel síndic de Greuges de Sabadell

El que podeu veure més amunt és la resposta que hem rebut per part del Síndic de Greuges de Sabadell. El motiu és la manca de resposta per part de l’ajuntament en una consulta que diu el seguent:

El 7 de maig d’enguany vam demanar al Cap del Servei de Regulació de l’Estacionament que ens indiqués on podíem trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert l’estacionament regulat per control horari de l’espai comprés entre els carrers de la Creueta, de Sant Joan i de Sant Josep de Sabadell.

No hem rebut cap resposta, ni tan sols la notificació de recepció, sobre la nostra demanda que us adjuntem com a còpia.

Considerem que aquest fet és un greu incompliment de la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, que regula el dret de petició i per això

Per una banda denunciem aquest fet i per l’altra us demanem que des de la vostra sindicatura feu les gestions que considereu oportunes per tal de poder trobar l’ordre, norma, regulació, decret o eina legal amb la qual l’Ajuntament de Sabadell ha establert aquest estacionament. També us demanem que ens feu arribar una còpia.

Aquí podeu veure l’original publicat al OCM Sabadell www.ocmsabadell.cat

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry

Esperem que en un futur la trandparència de l’Ajuntament de Sabadell millori i no haver de recorre a altres instàncies per demanar més transparència

Zona Blava a Sabadell

Tenim moltes dubtes sobre definició de zona blava a  Sabadell així com sobre l’execució del procediment sancionador associat.


Hi ha parcs a Sabadell que l’Ajuntament ha senyalitzat com a zona blava però segons l’ordenança municipal (article 38.1) la zona blava només pot establir-se en vies urbanes, mai en parcs.

Això és el que es pot observar a la zona del Vapor Turull on segons el PGMOS és un espai qualificat com a plaça urbana. No és una via urbana però l’han pintat i senyalitzat com a zona blava.

Vam fer una pregunta29020.aa zona blava vapor turull 50% a l’Ajuntament sobre aquest fet el 7 de maig. Ha passat més d’un més i encara no tenim constància de que ni l’hagin llegit. Crec que d’aquí a poc haurem de fer dues denúncies. Una per incompliment de procediment administratiu respecte a la nostra demanda i una altra per evidenciar la contradicció urbanística i la il·legalitat de la zona blava.

 

Bloc a WordPress.com.

Up ↑