Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Categoria

Info interna

Estudis i treballs tècnics de sostenibilitat i gestió del cicle integral de l’aigua

Després d’haver formulat la seguent consulta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/11/aigua.pdf

Disponible a: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver rebut la seguent resposta: http://www.ocmsabadell.cat/files/Reply/5/Estudis-aigua.pdf

D’haver considerat que:

La resposta que ens dona l’ajuntament és contradictoria i confusa, ja que diu que no s’ha fet cap estudi concret però en canvi diu que s’han analitzat mostres d’aigues residuals i a més diu que s’ha contractat un estudi ecològic del riu Ripoll, però no diu quines tasques concretes s’han fet ni ens detalla quan a costat cadascuna d’aquestes tasques, per altra banda la informació que ens dona no l’ha penjat públicament a la web i a més diu que tret de l’estudi ecològic del riu Ripoll la resta d’informació no es pot penjar sense aclarar el perque ni concretar quina llei ho impideix

Varem considerar que aquesta consulta s’havia de tornar a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens donava una resposta satisfactoria.

Pregunta replantejada: http://www.ocmsabadell.cat/e/14

La consulta es va tramitar el 3 de Setembre de 2015 i després de més de 3 mesos seguim sense resposta, esperem que l’Ajuntament no trigui a contestar.

 

 

28137 Els plànols d’ordenació del PGMOS

A la pregunta formulada per l’OCM Sabadell:

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/13

http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/13/pgmos.pdf

  • La resposta que ens ha donat l’ajuntament es aquesta
Benvolgut,
 
En relació a la vostra petició, efectuada per escrit presentat al registre central de l’Ajuntament (CEN2015006585) en data 5 de març de 2015, us informem que l’enllaç existent a la pàgina web municipal en relació als plànols d’ordenació del Text refós del Pla general municipal d’ordenació de Sabadell (octubre de 2000) fa referència a un aplicatiu consultor amb la informació normativa gràfica de la qualificació urbanística de la ciutat (http://ca.sabadell.cat/websajsab/pgmos/urbanpdf.htm).
 
Nogensmenys, si el que voleu es consultar els plànols normatius del propi Pla general ho podeu fer mitjançan la web de registre de Planejament que dóna servei la Generalitat de Catalunya mitjançant l’enllaç següent:
  • Després de considerar que: El enllaç no està solucionat, si cliques rebota i no apareix la informació desitjada, per tant aquesta resposta no s’ha contestat satisfactoriament.

 Aquesta consulta es tornarà a enviar a l’ajuntament a veure si aquesta vegada l’ajuntament ens dona una resposta satisfactoria.

Assemblea oberta OCM Sabadell

Ordre del dia

1. Aprovació del codi d’autoregulació

2. Exposició del codi intern

3. Formació de grups de treball

4. Participació OCM Sabadell en la Plataforma Stop TTIP Sabadell i la Comissió de Nova Política del Parlament Ciutadà en transparència i mesures per combatre la corrupció

5. Altre temes

Featured image

Reunió de Junta OCM Sabadell dimarts 24 de març de 2015

Reunió de Junta OCM Sabadell dimarts 24 de març de 2015 (esborrany)

1.  S’aprova participar a la plataforma STOP TTIP  de Sabadell i la sessió del Parlament        Ciutadà sobre transparència i contra la corrupció.

  1. Es dona per enllestit el codi d’autoregulació, obert a revisar quan es cregui convenient. S’està treballant el Codi intern de l’OCM.
  1. Es proposa una assemblea oberta pel proper mes d’abril, pendent concretar dia i lloc.
  1. S’informa de la passada presentació de l’OCM a Barberà del Vallès que va anar bé i de la propera presentació a la jornada de la XIS el proper 11 d’abril a la tarda a l’Estruch.
  1. Es repassen les instàncies presentades i com que no hi ha respostes per l’Ajuntament, es decideix fer una nota de premsa.
  1. Es prepararà un butlletí amb les darreres consultes, la nota de premsa, la propera presentació de l’OCM a la jornada de la XIS i la convocatòria de l’assemblea de socis.

Nota de premsa SMATSA 1/04/2015

Nota de premsa SMATSA

L’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell ja ha formulat dues vegades una sol·licitud de informació exercint el dret a petició dirigida a l’ajuntament en la que es demanava informació sobre la empresa de neteja SMATSA. Totes dues vegades s’ha demanat si aquesta empresa estava sent fiscalitzada per l’ajuntament i sota quins criteris, a més dels informes com a resultat d’aquest exercici de fiscalització i una copia electrònica de l’últim contracte signat.

Tant la primera vegada, ja fa més de set mesos, com aquesta segona, el 5 de març del 2015, seguim sense rebre cap resposta per part de l’ajuntament. Per tant reiterem la nostra decepció per la falta de transparència de l’Ajuntament de Sabadell, especialment per part de la persona responsable a qui anaven dirigides les nostres consultes, el Cap de Serveis de Neteja pública i la gestió de residus a qui se li ha fet arribar totes dues instàncies i en tots dos casos no ens ha notificat la rebuda de la instància. Això suposa un flagrant incompliment del dret a petició recollit en la llei orgànica 4/2001, considerat a més un dret fonamental del que gaudim tota la ciutadania. Per aquest motiu l’Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell ens reservem el dret a emprendre mesures en cas que aquest flagrant incompliment de la llei no es resolgui en un breu període de temps.

Per més informació:

www.ocmsabadell.cat

http://www.ocmsabadell.cat/enquiry/7

https://ocmsabadell.wordpress.com/2015/02/17/2731-informacio-sobre-smatsa/

Instàncies presentades a l’ajuntament:

El 21/072014:  https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6UUxhU1RuLWIwREU/view?usp=sharing

El 5/03/2015: http://www.ocmsabadell.cat/files/Enquiry/7/smatsa.pdf

28138 Renegociació deute il·legítim

Aquí teniu la resposta per escrit que ens va donar l’ajuntament: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6Z1g4Nmt2V3EzbHc/view?usp=sharing

Aquí estan els enllaços als contractes que l’ajuntament ens ha facilitat

Banc Sabadell: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6WTl4Yjg3RVB5bWc/view?usp=sharing

Banc Santander: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6WnlVQnVBdFZXLVE/view?usp=sharing

BBVA: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6OFVWd3lua1A2YzA/view?usp=sharing

Caixa Banc: https://drive.google.com/file/d/0B-X8Rs4oPAo6OTFtUGpEOHdWUm8/view?usp=sharing

27031 informació sobre SMATSA a Sabadell

El 17 de juliol de 2014
l’OCM va preguntar a l’ajuntament:

  • Amb quins criteris i sota quines circumstàncies l’ajuntament segueix i fiscalitza l’acompliment del contracte signat amb Servis Medi Ambient SA (SMATSA) per a la neteja públia i gestió de residus de Sabadell?

i li va demanar

  • una còpia electrònica dels informes elaborats des del 1987 fins avui sobre el mencionat seguiment i fiscalització signada digitalment pel seu responsable tècnic a l’ajuntament Sabadell
  • una còpia electrònica del contracte recentment signat amb SMATSA signada digitalment pel secretari de l’Ajuntament de Sabadell

L’OCM NO HA REBUT CONSTESTACIÓ!!

Es pot consultar més informació aquí

27034 Contractes del pla de pagaments a proveïdors 2012

El 24 de novembre de 2014 vam demanar a l’ajuntament “una còpia dels 11 contractes de préstec que l’Ajuntament de Sabadell va contraure amb entitat financeres amb motiu del Pla de pagament de proveïdors aprovat en el ple de l’ajuntament el 30 de març de 2012”

El 18 de desembre l’ajuntament ens van fer a mans una fulla de càlcul de resum i la còpia dels 11 contractes.

Els  contractes són:

Reunió de Junta OCM del 14 de gener de 2015

Reunió de Junta OCM del 14 de gener de 2015

Assisteixen en Marc, Fofo, Joan i Feliu, a més de 2 companys de Montcada transparent.

Prèvia: Els companys de Montcada expliquen la seva activitat i com poder col·laborar, ens demanen participar en una presentació el 20 de febrer.
1. Pressupost, es parla de com fer-ho i de portar un llibre de comptes.
2. S’acorda avisar de que a la nostra pàgina d’OCM hi ha cookis i de penjar les actes de les nostres reunions, iaxí com acabar de posar les respostes rebudes de l’ajuntament.
També es comenta de fer com un butllletí per enviar a moviments socials, entitats, organitzacions polítiques, on s’expliqui l’OCM, el que fa i oferir-se com a eina, es comenta de fer una maquetació amb les consultes i respostes.
3. Es comenta la recent aprovada Llei de transparència i de la possibilitat d’organitzar un acte explicatiu de la mateixa.
4. Es revisa el codi d’autoregulació i s’aprova la versió, deixant oberta la possibilitat d’anar-ho revisant.
5. Es parla sobre el codi intern, els seus principis i en Fofo l’acabarà desenvolupant i fent una proposta.

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑