Cerca

OCM Sabadell

Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell

Categoria

actes

Esborrany de l’assamblea de socis del 17 de dessembre del 2015

La assemblea té lloc al local de Corrent Roig el dia 17 de desembre a les 6 de la tarda, hi participen Fofo Espinola, Pedro Nicomedes, Joan Ribas, Feliu Madaula, Francisco Rosas, Marc Pérez i Pepe.

 

Es parla sobre la nostra participació en la comissió de seguiment de la auditoria ciutadana. S’accepta de participar-hi amb la idea de reclamar major participació ciutadana, una millora en els processos de gestió municipal per que siguin més transparents.

Es decideix que hi haurà un grup de persones fent el seguiment de la Comissió de Seguiment. Aquestes en principi seran Fofo Espinola Francisco Rosas i Marc Pérez i que en la Comissió de Seguiment en la que el ajuntament ens convida a participar hi participaran dues persones com a portaveus, aquestes en principi seran Fofo Espinola i Marc Pérez però que aquestes poden rotar segons la disponibilitat o fins i tot poden ser altres persones que més endavant ocupin aqust lloc.

 

Es comenten els tràmits que s’han fet fins ara. El OCM ja disposa de Nif i està inscrit al registre d’entitats de Sabadell però encara s’està a la espera que ens arribi la confirmació que ja hem estat incorporats a aquest i que tot el que hem presentat per adherir-nos és correcte.

 

Es comenta com es troba el tema del Pacte Social Contra la Corrupció impulsat des de el Parlament Ciutadà i en el que el OCM de Sabadell hi està adherit i en el qual alguns membres hi han participat de forma activa. Aquest ha estat signat per gairebé tots els grups polítics del Parlament de Catalunya a Excepció del PP. Es planteja la possibilitat de dur-lo més endavant a l’Ajuntament de Sabadell per que s’aprovi en el ple municipal, es considera que un bon moment pot ser en el mes de Maig, quan l’informe de la Auditoria Ciutadana es presenti públicament

Reunió de Junta OCM Sabadell dimarts 24 de març de 2015

Reunió de Junta OCM Sabadell dimarts 24 de març de 2015 (esborrany)

1.  S’aprova participar a la plataforma STOP TTIP  de Sabadell i la sessió del Parlament        Ciutadà sobre transparència i contra la corrupció.

  1. Es dona per enllestit el codi d’autoregulació, obert a revisar quan es cregui convenient. S’està treballant el Codi intern de l’OCM.
  1. Es proposa una assemblea oberta pel proper mes d’abril, pendent concretar dia i lloc.
  1. S’informa de la passada presentació de l’OCM a Barberà del Vallès que va anar bé i de la propera presentació a la jornada de la XIS el proper 11 d’abril a la tarda a l’Estruch.
  1. Es repassen les instàncies presentades i com que no hi ha respostes per l’Ajuntament, es decideix fer una nota de premsa.
  1. Es prepararà un butlletí amb les darreres consultes, la nota de premsa, la propera presentació de l’OCM a la jornada de la XIS i la convocatòria de l’assemblea de socis.

Reunió de Junta OCM del 14 de gener de 2015

Reunió de Junta OCM del 14 de gener de 2015

Assisteixen en Marc, Fofo, Joan i Feliu, a més de 2 companys de Montcada transparent.

Prèvia: Els companys de Montcada expliquen la seva activitat i com poder col·laborar, ens demanen participar en una presentació el 20 de febrer.
1. Pressupost, es parla de com fer-ho i de portar un llibre de comptes.
2. S’acorda avisar de que a la nostra pàgina d’OCM hi ha cookis i de penjar les actes de les nostres reunions, iaxí com acabar de posar les respostes rebudes de l’ajuntament.
També es comenta de fer com un butllletí per enviar a moviments socials, entitats, organitzacions polítiques, on s’expliqui l’OCM, el que fa i oferir-se com a eina, es comenta de fer una maquetació amb les consultes i respostes.
3. Es comenta la recent aprovada Llei de transparència i de la possibilitat d’organitzar un acte explicatiu de la mateixa.
4. Es revisa el codi d’autoregulació i s’aprova la versió, deixant oberta la possibilitat d’anar-ho revisant.
5. Es parla sobre el codi intern, els seus principis i en Fofo l’acabarà desenvolupant i fent una proposta.

Assemblea de socis OCM el 11 de novembre de 2014

Assemblea de socis OCM el 11 de novembre de 2014

Assistents: Joan Ribas, Montse Torruella, Fofo Espinola, Lluis Casanoves, Marc Pérez, Feliu Madaula

1. Codi d’autoregulació (en relació a les consultes, publicació de dades…)
2. Codi intern (requisits per ser soci…)
3. Grups de treball
4. Consultes sense reposta per part de l’administració, que fem?
5. Altres temes
En primer lloc es van tractar els punt 1 i 2 sobre el codi d’autoregulació i el reglament intern tot i que no es van enllestir.
Sobre els nous socis s’han d’aprovar a la junta i comunicar-ho a l’assemblea. També es va quedar en presentar un pressupost, preveure les despeses i presentar-lo a l’assemblea. Cal preveure poder votar on line alguns temes que tractem.
Un dels punts que es va resoldre en relació al reglament intern va ser el finançament, es va acordar que es faria un fons quan es consideri necessari i els socis hauran d’aportar el que l’assamblea consideri necessari. També es va plantejar la possibilitat de fer campanyes de donacions per internet com poden ser Verkami…
El codi d’autoregulació es va comentar per sobre, en tot cas es va decidir obrir un titanpad per que tothom pugui fer les seves aportacions, de moment l’esborrany del codi d’autoregulació el podeu trobar aquí https://titanpad.com/PwU7RhYG3e .
En relació al tema de les preguntes sense resposta es va decidir enviar una nota de premsa als mitjans de comunicació i enviar la consulta feta al síndic de greuges. als grups municipals i tornar-la a formular a l’ajuntament.
Es va decidir fer arribar a l’ajuntament noves demandes.
S’informa que el 29 de novembre es participarà en un cinefòrum sobre el deute i l’euroestafa a l’Estruch.
Es parla de preparar una conferència sobre el TTIP amb la col·laboració de la PACD pel gener, en col·laboració dels grups de consum i altres. Es parlarà amb Gisela.

Acta de la reunió de Junta OCM de 23 de setembre de 2014

Reunió Junta OCM de 23 de setembre de 2014

Assisteixen: Feliu Madaula (secretari), Fofo Espinola (vocal), Joan Ribes (tresorer), Marc Pérez (president) 

L’ordre del dia és el seguent:

1- Definir grups de treball. queda pendent.

2- Codi d’autoregulació:

3- Activitats previstes (tallers, xerrades etc.)

4- Urgències Taulí

S’ha començat a elaborar una proposta que  es troba a (https://titanpad.com/PwU7RhYG3e) es vol anar creant una proposta de codi de bones pràctiques.

3- Activitats previstes (tallers, xerrades etc.)

S’informa d’una presentació de l’OCM a la Xarxa d’Intercanvi de Sabadell i al Laboratori Social Metroplolità, el 2 d’octubre a les 7 a la nau 1 de l’Estruch.

S’acorda demanar l’aplicació dels termes de la moció aprovada pel Ple Municipal del novembre de 2013 i considerar il·legítims els interessos dels bancs que van fer els préstecs del Pla de pagament a proveïdors.

Es comenten les lleis de transparència estatal i catalana i s’envia unes valoracions.

4- Urgències Taulí

 S’informa de la campanya de la FAVS, com a OCM es contempla la opció de participar. Ja que aquesta plataforma té la intenció de posar en evidència les mancances en sanitat degut a les retallades i la dedicació de diners públics a pagar interessos a bancs. En Fofo s’hi ha apuntat en un grup de treball i els hi ha explicat l’existència del OCM. Ja que aquesta eina permet formular preguntes al Taulí

També quedem en recollir informació sobre VIMUSA que sembla té importants deutes que posa en perill la seva viabilitat.

5- Altre temes.

Es posa de manifest la necessitat de tractar els aspectes administratius, resta pendent encara el registre a la Generalitat. També es diu d’estudiar  maneres de finançament per mitjà de campanyes i la necessitat de disposar d’advocats.

 

Acta de la reunió de Junta 26 de juny de 2014

Reunió de Junta 26 de juny de 2014

Assisteixen: Lluís Perarnau (vocal), Fofo Espinola (vocal de comunicació), Xavier, Joan (tresorer), Marc Pérez (president) i Feliu Madaula (secretari). Excusa l’assistència en Joaquim.

1. Es comença a treballar un codi d’autoregulació del OCM, en Marc i Fofo començaran a fer propostes per titanpad.

2. Es veu la necessitat de preveure grups de treball, un per a presentar-nos a moviments socials i organitzacions polítiques, un altre per debatre i gestionar les consultes i poder-les validar i un tercer per les qüestions tècniques.

3. Es valora important poder entendre el pressupost i els aspectes financers de l’ajuntament de Sabadell, en Joan s’ho mirarà. També cal poder difondre l’eina del OCM, sobretot el contingut pel que fa a les dades que conté del pressupost, en Lluís es presta voluntari i ho mirarà.

En Fofo buscarà informació i mirarà de presentar-la de la manera més neutral. Cal ser rigorosos en la transmissió de la informació i en transparència.

4. Cal donar a conèixer l’eina del OCM a la ciutadania i a moviments socials, convidar a utilitzar-la, a que preguntin qüestions objectivables i contestables, és important deixar-ho per escrit. Per afinar  més les preguntes a fer pot ajudar saber quina resposta s’espera.

5. S’acorda demanar detall dels conceptes liquidats dels pressupost del 2013, en Joan i Lluís intentaran tenir-ho en base Excel o Acces.

6. Feliu es compromet a passar llistat de moviments socials i organitzacions polítiques.

Bloc a WordPress.com.

Up ↑