Som una entitat permanent, independent i sense ànim de lucre gestionada des de la ciutadania i per al servei de la ciutadania.

Fem nostres els principis de llibertat, democràcia, justícia, retiment de comptes, transparència, igualtat, solidaritat, comportament ètic i respecte a les lleis.

En l’exercici de la nostra responsabilitat social adoptem la missió d’interactuar de manera pública i transparent amb les diferents  administracions, consorcis i empreses de dret públic presents o representades al municipi de Sabadell.

El nostre principal objectiu és fer d’aquesta interacció un canal públic d’informació municipal que posem al servei de la ciutadania.

La recerca d’aquest objectiu ens porta a fomentar l’empoderament i la participació ciutadana per tal de dotar-nos de veu i vot en aquells afers que ens afecten a nivell municipal. També ens obliga a lluitar per la transparència i l’alliberament de dades públiques.

Aquí pots consultar l’estatut de l’associació OCM Sabadell

L’OCMSabadell, per si mateixa, no inicia cap campanya però pots fer-la servir com a eina per fer consultes a l’Ajuntament i pot utilitzar-se  dintre de qualsevol campanya que estiguis engegant.

Si creus que fent consultes a l’Ajuntament podem ajudar a crear ressò o canviar les coses no dubtis en formular-les.