Logotip de l'OCM Sabadell

Som una entitat permanent, independent i sense ànim de lucre gestionada des de la ciutadania i per al servei de la ciutadania.

Fem nostres els principis de llibertat, democràcia, justícia, retiment de comptes, transparència, igualtat, solidaritat, comportament ètic i respecte a les lleis.

En l’exercici de la nostra responsabilitat social adoptem la missió d’interactuar de manera pública i transparent amb les diferents  administracions, consorcis i empreses de dret públic presents o representades al municipi de Sabadell.

El nostre principal objectiu és fer d’aquesta interacció un canal públic d’informació municipal que posem al servei de la ciutadania

L’OCM és una eina per fer consultes a l’ajuntament i pot utilitzar-se  dintre de qualsevol campanya que estiguis engegant però per si mateixa no inicia cap campanya.

Si creus que fent consultes a l’ajuntament podem ajudar a crear ressò o canviar les coses no dubtis en formular-la al web de l’OCM http://ocmsabadell.cat que és la via normal de treball de l’observatori